Европейската комисия (ЕК) ще даде възможност на страните-членки на ЕС да удължат крайния срок за подаване на заявления от земеделските стопани за директни плащания, както и за някои искания за подпомагане в рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
 
Това заяви комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган, цитиран от пресслужбата на ЕК.
 
България не предвижда удължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2018, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) на 24 април.
 
Няколко държави членки обаче са поискали удължаване на крайния срок във връзка с въведените промени в правилата и забавяне в преструктурирането на администрацията, която прилага схемата.
 
Комисарят Фил Хоган потвърди, че срокът ще бъде удължен от 15 май до 15 юни 2018 г., а всяка страна-членка трябва да реши дали да възползва от тази възможност. ЕК скоро ще приеме официалния регламент за удължаването на срока, стана ясно от съобщението.
 
 
"Решението на Комисията да удължи този срок, ще бъде от полза за земеделските стопани, като ще им даде един допълнителен месец, в който да подадат своите заявления. Решението отговаря пряко на исканията на редица държави членки, които извършват промени в своите администрации. Целта е  по-голяма гъвкавост при администрирането на директните плащания, уредена в т. нар. регламент "Омнибус" по-рано през годината“, обясни еврокомисарят.
 
По думите му, това включва реорганизация на системите за информационни технологии, промени в процедурите и в дейностите за повишаване на осведомеността на бенефициентите за новите правни изисквания.
 
„Държавите членки, които решат да отложат крайната дата за подаване на заявление за помощ до 15 юни, ще трябва също така да гарантират спазването на правилата за добро финансово управление“, подчерта Фил Хоган.