Ситуацията на пазара на мляко в Европейския съюз e “твърде благоприятна”. Това се посочва в Доклад на Европейската комисия за развитието на пазара на мляко и действието на разпоредбите на Млечния пакет.

Средната цена на млякото в ЕС през януари 2014 г. е 40,03 евроцента/кг – със 17% повече спрямо януари 2013. Това е най-високата регистрирана средна цена на млякото за месец януари от 1977 г., се посочва в доклада. Тази възходяща тенденция се наблюдава и по отношение на цената на млечните продукти,  макар че цените на маслото са подложени на известен натиск от началото на 2014 г.

Според ЕК стабилните цени се поддържат от засиленото глобално търсене. Не бива обаче да се изключва възможността за корекция на цените с оглед на наблюдаваното увеличение на производството на мляко от всички основни износители, се посочва в доклада на ЕК.
 
 

 
 

 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!