Европейската комисия (ЕК) излезе с ново предложение за нов регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. За да помогне на земеделските стопани, производителите и търговците на дребно на биологични продукти да се приспособят към предложените промени в политиката в тази област и да се изправят пред бъдещите предизвикателства, ЕК също така одобри план за действие за бъдещето на биологичното производство в Европа.

 

В плана се предвижда земеделските стопани да бъдат по-добре информирани за развитието на селските райони и за инициативите по селскостопанската политика на ЕС, с които се насърчава биологичното земеделие; да се укрепи връзката между проектите на ЕС в областта на научноизследователската дейност и иновациите, от една страна, и биологичното производство, от друга, и да се насърчи предлагането на биологични храни — например в училищата.

 

Предложението, което понастоящем ще бъде представено на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета, е изготвено въз основа на констатациите от започнатата през 2012 г. мащабна консултация, в рамките на която бяха проведени редица обсъждания с европейски и международни експерти в областта на биологичното производство. През 2013 г. се проведе обществена консултация по темата, която бе посрещната с изключителен интерес от гражданите. Те споделиха притесненията си за опазване на околната среда и за качеството и недвусмислено подчертаха, че са необходими по-строги и единни правила за биологичното производство в ЕС.

 

От ЕК посочват, че в биологичното земеделие се съчетават най-добрите практики за опазване на околната среда, висока степен на биологично разнообразие, опазване на природните ресурси и високи стандарти за производство, в което се използват природни вещества и процеси. Биологичното земеделие задоволява специфичните нужди на пазар, който откликва на търсенето на конкретна категория потребители, като в същото време предлага обществени блага във връзка с опазването на околната среда, хуманното отношение към животните и развитието на селските райони.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!