Растителните протеини са основен компонент на фуражите за животни, но също така и широко употребени от хората. Европейското производство на протеинови култури обаче не е достатъчно, за да задоволи търсенето.
 
 
ЕК цели да създаде стратегия за развитие на протеиновите култури в Европа. Наред с това, Комисията се стреми и да оцени ефективността на политическите инструменти, като например подкрепата по линия на директните плащания. Климатичните условия за отглеждане на соя в Европа не са сред най-подходящите, а вносът на културата в ЕС не се облага с мита. Значителна част от отглежданите извън ЕС соеви култури са генетично модифицирани, но търсенето на соя, която не е ГМО, е високо, поради което има необходимост да се стимулира местното производство.
 
Цели на Европейската комисия (ЕК) са до края на 2018 г. да бъде изготвен подробен доклад за текущото състояние на протеиновите култури в ЕС и бъдещите възможни мерки.
 
Заинтересовани страни и експерти могат да се включат в анализа на ЕК, като попълнят въпросник. Онлайн формата е активна до 23 март. Освен това Комисията предвижда и организирането на тематични семинари, серии и консултации с експерти и производители.