Правната служба на ГД САНКО в Европейската комисия разглежда сигнал на Българския ветеринарен съюз (БВС) относно проблемите с Тарифа 2014 и изпълнението на държавната профилактична програма за 2014 година.  
 
В началото на септември БВС сезира Европейската комисия за „нарушения при изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма, Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и нарушения на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (ЗСОВЛБ) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)“.
 
В пимо до председателя на БВС д-р Трифон Цветков от ЕК посочват в отговор, че Документът е преведен и в момента се разглежда от Правната служба на ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“ като в близките седмици се очаква резултатът от оценката на поставеното от запитване. 
 
Фермер.БГ припомня, че частнопрактикуващите ветеринарни лекари отказаха да подпишат договорите за ДПП 2014. В края на месец август се проведе заседание на междуведомствена работна група, на която беше възложено да подготви промените в Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по ДПП. На заседанието, в което са участвали петима представители на БВС, е било представено аргументирано становище на ветеринарите относно необходимостта от промяна в Тарифата. От БАБХ, обаче, са заявили, че „финансовите средства, които БВС настоява да бъдат осигурени за изпълнението на ДПП, са изключително много и същата работа по ДПП държавните лекари ще извършат при условията на сега действащата Тарифа и в рамките на наличните средства”, посочи д-р Трифон Цветков.
 
 
 
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!