Представители на Европейската Комисия не са възразили на предложението, направено от неправителствения сектор, да се прехвърлят средства от Гаранционния фонд към мярка 121. Това съобщиха от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) след заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), проведено в края на месец април.

Още в края на месец март АЗПБ предложи средства от Гаранционния фонд да се пренасочат към мярка 121, за да се избегне отказа на около 500 проекта, които са застрашени поради липса на средства. По време на срещата вчера същото предложение дойде и от редица други неправителствени организации, в това число КРИБ, КТ Подкрепа, Национална асоциация на зърнопроизводителите. Представителите на Европейската комисия не изразиха възражения, а от ДФЗ обещаха, че през месец юни ще бъде направен анализ на възможностите да се използват средства от Гаранционния фонд, съобщиха от АЗПБ.
[news]
Заседанието беше председателствано от Светлана Александрова, директор дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ. Присъстваха Мирослав Николов, изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие (ДФЗ), Виолета Александрова, заместник-изпълнителен директор на ДФЗ , както и представители на Европейската комисия и на браншови организации от страната.

От ДФЗ заявиха, че 928 проекта по мярка 121 се намират в заключителна фаза на разглеждане и яснота по тях ще има до края на месец май. Макар мярка 121 да е икономически най-значимата, по думите на Виолета Александрова, заместник-изпълнителен директор на ДФЗ, средствата по мярката са ограничени, което заплашва около 500 проекта от отказ.

Припомняме, че основна част от застрашените проекти са на малки земеделски производители, развиващи дейност в секторите зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство. Заявленията за подпомагане на тези земеделски стопани са приемани по време на предишното правителство, но сега трябва да бъдат одобрени и изпълнявани. Освен това, заложените в техните проекти инвестиции са именно в сектори, обявени като приоритетни за страната от настоящото управление. Проектите бяха приемани от ДФЗ миналата година през месец юни и, според действащите наредби, трябваше да бъдат разгледани до октомври 2013 г. Това обаче не се случи и забавянето е вече повече от половин година.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!