Някои от Стандартите за добро земеделско и екологично състояние притесниха фермерите и породиха множество въпроси относно тяхното изпълнение. В тази връзка Агри.БГ организира уебинар, част от кампанията "ОСП работи за нас: Много повече от политика".

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

В рамките на събитието Петър Кировски, директор на дирекция “Растениевъдство” в Министерството на земеделието, отговори на множество въпроси на фермерите.

Ето какво разбрахме за ДЗЕС 5 и неговото правилно изпълнение.

Какво представлява стандарта?

ДЗЕС 5 – Управление на обработката на земята или подходящи техники за култивиране за намаляване на риска от деградация на почвите, като се отчита наклонът на склона
 
За ограничаване на ерозията на площи с наклон и на такива, застрашени от ерозия, се прилага: 
•    за обработваеми земи, всички почвообработващи операции се извършват напречно на склона или по хоризонталите на терена (контурна обработка); 
•    за трайни насаждения, отглеждани на наклон и застрашени от ерозия почви, се извършва укрепване на междуредията, чрез затревяване – частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, като обработката на почвата се извършва напречно на склона или по хоризонталите.
Наложената практика се състои в спазване на следната забрана: липса на механизирани дейности върху наводнени или силно преовлажнени почви. 

 

Конкретни въпроси от фермери:

Ако един земеделски стопанин попада в наклонени терени и той трябва да обработва обратно на наклона, а това практически не е възможно поради опасност от обръщане на машината, как да изпълним стандарта?

“Идеята на така разписания стандарт е да се борим с ерозията. Като се оставят определени бразди и там водата да се задържа, а не да върви надолу по склона. Това е смисълът на стандарта. 

При площи, където може да се случи това като заплаха - ще може да се обработва и да не е задължително да е по перпендикуляра тогава, когато се оставят по-плитки обработки. 

Идеята е при най-стръмните наклони да не се правят огромни бразди, които да са по посока на наклона и водата да стане като улей и да се извлече пръстта надолу. 

Когато имаме предходна култура, имаме по-малка заплаха от ерозия - на тези площи е възможно и не е необходимо да се извършва перпендикулярна обработка", обясни Петър Кировски.

Ако даден производител в момента не е наясно кои от полета му са под наклон и кои не са, съответноо е обработил по презумпция по посока на склона - какво се случва?

"Това е свързано с ДЗЕС 5 и ДЗЕС 6. На ниво парцел ще се определя наклона, като там ще бъде на база на ортофотокартата. Това, което са подготвили от дирекция "Идентификация на земеделски парцели", нещата отиват към ДФЗ. 

Съответно този парцел, когато се заявява и очертава, алгоритъмът ще сметне наклона му. Тогава и самият фермер ще е наясно какъв ще е наклонът на този парцел", разясни директорът на дирекция "Растениевъдство".

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg