В уебинар на Агри.БГ, част от кампанията "ОСП работи за нас: Много повече от политика", дискутирахме различните изисквания по стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Специален гост в събитието беше Петър Кировски, директор на дирекция “Растениевъдство” в Министерството на земеделието.

Освен това в уебинара се включиха и фермери  - Илия Проданов - член на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), Николай Колев - председател на Съюза на Дунавските овощари (СДО) и Данчо Кощилаков - председател на Асоциация “Български зеленчуци”.

В рамките на събитието експертът отговори на множество въпроси, свързани най-вече с ДЗЕС 5, ДЗЕС 6, ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8.

Стана ясно, че заради дерогация стандартите 7 и 8 ще започнат да се прилагат от догодина, което е един възможност за фермерите да се подготвят по-добре за тях.

Един от основните въпроси, свързани с ДЗЕС 6, който се отнася до минималната почвена покривка, е свързан с периодите на нейното наличие.

По стандарта има обособени два периода - летен и зимен. Тази покривка трябва да е 80%, като летният период е от 1 юли до 30 октомври и той касае равни терени. А зимният период е от 1 ноември до 15 февруари и се отнася единствено за наклонените терени.

Фермерите не трябва да спазват едновременно и двата срока.

Ако едно стопанство попада в равнинния терен, там се спазва само лятото като чувствителен период. Ако попада в наклонени, полупланински терени, тогава се спазва единствено зимния период. Не трябва да се спазват двата срока последователно и един след друг. Следи се къде попада парцелът - там, където е той, там се изпълнява конкретния период. 

Друг много често въпрос е свързан с ДЗЕС 7, който касае ротацията. Много от фермерите се обръкват е екосхемата, която изисква 4 култури на ниво стопанство.

Тук стандартът изисква да се смени културата (да се ротира), а екосхемата изисква да има N на брой култури в стопанството в конкретната година. При стандарта се търси смяна на културата в сравнение с предходната година. 

Петър Кировски отбеляза изрично, че угарта не подлежи на ротация. 

Той отговори още и на въпроси като: Какво се случва при земя със споразумение? И как тогава ще се изпълняват някои от стандартите? По какъв начин ще се определя наклона на парцелите и как ще може да се проверява? Има ли критерий за височина на минималната почвена покривка? Има ли определен критерий за растителен остатък? И много други.

Вижте повече във видеото.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg