Сектор „Мляко” се нуждае от пазарно и продуктово преструктуриране, за да устои на натиска, след отпадане на млечните квоти след април 2015 г. Това съобщи доц. Божидар Иванов от Института по аграрна икономика, който е ръководител на проект за изследвания в селското стопанство – САРА. По време на семинар той представи прогнозните резултати от проучванията, базирани върху очакваната динамика в развитието на млечния сектор в България до 2018 г.

 

България е на предпоследно място в Европа по продуктивност в млечното говедовъдство. Средната годишна млечност на кравите у нас е 3 670 кг. на глава животно, докато в страните от ЕС тя е почти двойно по-висока - 6 692 кг. Най-ниски показатели в сектор „Мляко” са отчетени в Румъния – където средната годишна млечност на кравите е 3 531 кг., а отличник е Дания - с 8 173 кг. среден годишен добив от крава.

 

На първо място сред причините за ниската продуктивност на говедата у нас е нерационалното им хранене, а на второ – лошото ниво на селекция в стадата. Повече от половината от тях се отглеждат във ферми, които не отговарят на евростандартите, изтъкна доц. Иванов. По думите му, производствената структура на сектора е влошена, средният брой на животните в стопанствата е нисък, а броят на говедата в І и ІІ категория е около 45%.

 

В сравнение с 90-те години на миналия век кравите у нас са намели 2 пъти, а овцете са 5 пъти по малко. През 2010 г. е отчетено, че в над 95 000 стопанства са отглеждани над 576 000 крави, което е средно по 6 животни в стопанство. В изследването се отчита, че по същото време в близо 91 800 частни двора са развъждани и над 1, 4 млн. овце, което е средно по 15,5 броя животни във ферма. Няма индикации, че млечното животновъдството в България ще претърпи сериозни промени до 2018 г.

 

През 2013 г. е отчетено леко нарастване на броя на млечните крави в България, но при овцете се очаква спад в поголовието. Предвижданията сочат, че ще се запазят и стойностите в производството на мляко, което съставлява около 35% от Брутната стойност в животновъдството и около 10% от Брутната продуктивност в селското стопанство през 2012 г., каза още доц. Иванов.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!