Европейската комисия (ЕК) предлага допълнителна помощ за европейските земеделски стопани, които бяха засегнати от необичайната суша това лято.
 
 
Земеделските стопани ще могат да получат предварително полагащите им се директни плащания по програмите за развитие на селските райони. Ще бъде позволено земя, която обикновено не е включена производство, сега да се използва за производство на фуражи.
 
„Продължаващата и продължителна суша в няколко страни от ЕС оказва значително въздействие върху производството на полски култури, както и върху фуражите за животни. Освен това намаляването на  количеството на фуражите оказва особено негативно въздействие върху доходите на животновъдите, тъй като това ще увеличи разходите им за внос, ако има недостиг на фураж по-късно през годината“, се казва в съобщение на ЕК.
 
Своята загриженост за създалата се ситуация във връзка с продължителната суша в Централна и Северна Европа изрази и еврокомисаря по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.
 
 
„Както винаги, Комисията е готова да подкрепи селскостопанските производители, засегнати от сушата, като използва редица инструменти, включително по-високи авансови плащания, дерогации от изискванията за екологосъобразност и държавна помощ. Общата селскостопанска политика (ОСП) вече осигурява предпазна мрежа за земеделските стопани, които трябва да се справят с непредвидими събития. Окуражавам всички държави-членки да разгледат всички възможни действия и мерки, предвидени в нашето законодателство“, коментира Фил Хоган.
 
Две са конкретните решения, които ще помогнат на земеделските стопани да се справят със сушата в допълнение към съществуващото законодателство на ОСП.
 
Разрешават се по-високи авансови плащания. Земеделските стопани от засегнатите страни ще могат да получат до 70% от своите преки плащания и 85% от плащанията по развитие на селските райони още от средата на октомври 2018 г., вместо да чакат до декември. Целта е да си подобри състоянието на паричните им потоци.
 
Дава се възможност за дерогации (изключения от правилата) по изискванията за екологосъобразност, свързани със сеитбооборота и оставянето на площи под угар.  Така ще се даде възможност тази земя да бъде използвана за производството на фуражи за животни. Обмисля се и приемането на други дерогации, които да позволят на стопаните повече гъвкавост при производството на фуражи.