Договореностите по селско стопанство гарантират реформата в сектора, декларираха страните-членки на Световната търговска организация (СТО). Правителството одобри днес резултатите от участието на делегацията на България в заседанието на СТО през декември 2013 г.

 

Приетите на конференцията декларации и решения на страните-членки на СТО се оценяват като първото съществено споразумение, постигнато след създаването на организацията през 1995 г. Пакетът от Бали позволява да продължат преговорите от кръга Доха по основни теми като ключови въпроси в преговорите по селското стопанство.

 

Най-значимият резултат в пакета е постигането на договореност по текста на споразумение за улесняване на търговията. В резултат на нея се очакват икономически ползи за световната търговия в размер на 1 трилион щатски долара, а също улесняване и значително ускоряване на митническите процедури при износ и внос на стоки. Изключително важни са и постигнатите решения за подобряване на достъпа до пазарите без мита и квоти за стоките с произход от най-слабо развитите страни.

 

Договореностите по селското стопанство ще гарантират продължаване на реформата в сектора по отношение на експортните субсидии и мерките с равностоен ефект, по-доброто прилагане и усвояване на тарифните квоти, политическото пространство за прилагане на програмите за продоволствено обезпечаване в развиващите се страни чрез въздържане от завеждане на дела в рамките на СТО, а също и тласък на преговорите по памука.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!