Отчитаме тежка година. Имаме незапомнена зима като влагозапасяване. Влязохме в пролетта със 183 литра почвена влага, разказва агрономът Лъчезар Бачев от варненското село Изворско. 

Второ поколение вредител дебне земеделската продукция

В момента в стопанството активно се жъне пшеница. От засетите през есента 13 000 дка жито вече е прибрано зърното от 5 000 дка. Лъчезар Бачев отчита много добри резултати до момента – средно около 700 кг/дка. 

„Пшеницата освен че има много добър добив, е и с много добри качествени показатели. Когато ожънем и оставените контроли, тогава ще направим нужните анализи”, допълва стопанинът и уточнява: 

„Бих казал, че жънем хлебна пшеница, при положение, че тези сортове от френската генетика не са типично хлебни. Жънем по-високи добиви от очакваните”. 

Лъчезар Бачев разказва, че през есента е обеззаразил семената от пшеница и това е повлияло върху резултатите в момента. По този начин културата е предпазена от кореново гниене. 

„Това е изключително сериозен проблем, който може да смъкне добива до 50 % и да влоши качеството на зърното. Причинява сериозни икономически щети”, обяснява агрономът. 

Според него дружното поникване и развитието на добра коренова система са помогнали на пшеницата да разкрие потенциала си. Падналите през пролетта валежи също са оказали влияние, освен това са благоприятствали развитието и на пролетните култури. 

„Ние произвеждаме и семена пшеница, там също имаме добри резултати. Ако природата бъде на наша страна и времето позволи, ще приберем реколтата до 10 дни”, прогнозира Лъчезар Бачев. 


В стопанството вече се жъне и рапица, но се оказва, че резултатите не са задоволителни. 

„Най-вероятно сушата в началото на пролетта е оказала влияние. Добивите няма да са тези, които очаквахме”, не крие разочарованието си агрономът. 

Във Варненска област има два пъти по-малко площи с пшеница в сравнение с Добричка област, в която в момента се жънат 1 млн.300 хил.дка. В житницата на България в момента обаче отчитат по-ниски добиви. Продължителното засушаване през есента и зимата на 2018 г. доведоха до лошо състояние на посевите. В момента в Добруджа има региони, в които се прибират около 270 кг/дка, има и полета с до 600 кг/дка.