След приключване на извънредния прием на проекти по мярка 121 за земеделска техника по ПРСР 2014-2020, на 12 септември (събота), имаме амбицията до месец – месец и половина ДФЗ да разгледа приетите проекти, да се сключат договорите, за да имат увереност земеделските стопани, че разходите им са одобрени за финансиране по програмата. Това каза Владислав Цветанов, експерт в Дирекция Развитие на селските райони в МЗХ на семинар в рамките на изложението БАТА АГРО 2015 – Есен. 
 
До края на октомври се очаква да има сключени договори, след което бенефициентите ще имат възможност да подават своите заявки за плащане, тъй като и за тях се изисква технологично време. 


 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!