Комисията по земеделие и храни провежда свое редовно заседание днес. Една от темите, включени в дневния ред, е представяне на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. В заседанието участват зам.-министърът на земеделието Явор Гечев, изп. директор на ДФЗ Мирослав Николов и заместниците му, както и експерти от МЗХ.

 

Зам.-министър Гечев анонсира Програмата като подчерта, че ръководството и експертите на МЗХ са готови за дебат по ПРСР 2014-2020 г. Гечев уточни пред членовете на Комисията по земеделие, че до края на месец март се очаква ЕК да изпрати неформалните забележки по изпратения от МЗХ драфт на Програмата.

 

„Този драфт на ПРСР 2014-2020 г. беше обсъден на заседание на Тематичната група, но след като получим и неформалните забележки на ЕК дебатите ще продължат. Вероятно този драфт на Програмата ще претърпи корекции след като бъдат взети всички под внимание и бъдат отразени всички становища на браншовите организации“, заяви Явор Гечев. Експерти от МЗХ представиха пред Комисията основните параметри на разписаните в ПРСР 2014-2020 г. мерки с уточнението, че конкретните детайли по всяка от мерките предстои да бъдат дискутирани.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!