Приключва приемът за финансово подпомагане по de minimis. Животновъди и пчелари имат възможност до днес, 24 август, да подават своите документи в областните дирекции на Държавен фонд “Земеделие”. 

Заради редица казуси с животновъди е възможно да бъде отворен допълнителен прием по de minimis за стопани, които не са успели да кандидатстват за минималната помощ, заради различни причини.

 

De minimis за животновъди с казуси все пак ще има. Кои са те?

 

Към настоящи момент за минималната държавна помощ de minimis могат да кандидатстват фермери, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Определеният бюджет е в размер на 25 660 000 лв. 

На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020.

Определените ставки са в размер на:

- до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

- до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;

- до 20 лв. за млечни крави в планински райони;

- до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

- до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;

- до 80 лв. за биволи;

- до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

 - до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

- до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони.

 

Ресурсът по минималната помощ de minimis за пчеларите е в размер на 5 милиона лева за 2020 г. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство. По данни от регистъра на земеделските стопани през 2020 г., на територията на страната се отглеждат 712 079 пчелни семейства от 6 468 земеделски стопани.

 

Приемът по de minimis тази година беше съпроводен от редица проблеми. Още при анонсирането на помощта, животновъди от цялата страна алармираха Агри.БГ, че не могат да кандидатстват за подпомагането. 

 

Предвид на краткия прозорец за прием, някои от казусите бяха разрешени в рамките на около 10 дни. Агри.БГ припомня случаите, при които все пак животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане:

- фермери, които миналата година са заявили животни по една схема, а тази година - по друга. 

- подпомагане ще получат и животни, които миналата година са заявени от един собственик, но преди заявяването им тази година човекът е починал и те са подадени от негов наследник. 

 

Останаха обаче още въпросителни. Остава казусът за стопани, които миналата година са заявили животни по обвързаната подкрепа, но не са могли да докажат продукция. Както и за стопани, които миналата година са си купили животни след крайния срок за заявяване за подпомагане.

 

Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) коментира пред Агри.БГ, че продължава да инициира срещи с ресорното ведомство за изчистване и на останалите казуси. Очаква се да бъде отворен втори прием по de minimis за фермери, които не са успели да получат финансиране, заради гореизброените казуси.

 

От асоциацията продължават да алармират всички животновъди да се свързват с тях при проблем и/или различен от описаните до момента казуси, за да могат те да бъдат представени пред земеделското министерство и да се потърси решение за отстраняването им.


Указанията за помощта са публикувани на официалната интернет страница на Държавен фонд „Земеделие“, както и образци на документите за кандидатстване.