В срок от 1 до 31 януари 2016 година земеделските производители, които кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци трябва да докажат минимални добиви. 
 
За доказване на минимални добиви се използва един от следните документи за реализация:
 
Фактури за изкупена продукция;
Кантарни бележки;
Складови разписки;
Договори за покупко-продажба;
Приемо-предавателни протоколи.
 
Всеки един от тези документи е достатъчен сам по себе си, уточни пред Фермер.БГ Кристина Йорданова от Дирекция Директни плащания в МЗХ. Документите се предоставят в областните дирекции на ДФЗ в срок до 31 януари 2016 година. 
 
С въвеждането на новите схеми за обвързано подпомагане по схемите за плодове и зеленчуци се промени и изискването продукцията да се доказва с издаден сертификат от Българската агенция по безопасност на храните.
 
Субсидиите по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци ще бъдат преведени на земеделските стопани в началото на месец март, след като администрацията обработи документите. Това поеха като ангажимент от ръководството на ДФЗ и МЗХ по време на среща през декември 2015 г. с представители на овощари и зеленчукопроизводители, съобщи за Фермер.БГ Николай Колев от Съюза на Дунавските овощари. 

От ДФЗ съобщиха, че през целия януари земеделските производители, които кандидатстват по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство, могат да подават декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. 
 
В декларацията ще е възможно да се отбележи площ, на която е отглеждана съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство в подаденото общо заявление за подпомагане – Кампания 2015. Помощта се определя на хектар, като се отчита изискването за минимален добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3 от 17.02.2015.