До 100 дървета и/или храсти на хектар ще са допустими за подпомагане при слоя Постоянно затревени площи от Кампания 2015. 
 
Това обяви на Националната среща на земеделските производители в България Георги Праматаров, началник отдел Идентификация на земеделските парцели в МЗХ, предаде репортер на Фермер.БГ. 
 
До момента допустими за подпомагане бяха 50 дървета, така че тази възможност ще увеличи почти двойно и обхвата на СЕПП допустимия слой по отношение на затревените площи. 
 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 

 

Според проекта на Наредбата с критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схемите за плащане на площ дърветата и/или храстите трябва да са с височина над 0.5 м (за клек и хвойна - независимо от височината), които са с мозаечно разположение. На тях има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени, които заемат не повече от 10 % от общата площ на пасището.
 
Допустими за подпомагане са постоянните или временни пасища, които се използват за паша на пасищни животни.
 
Ливадите за косене са допустими за подпомагане, когато отговорят на изискванията и са им извършени коситби, които осигуряват максимална височина на тревостоя 0.7 м във всеки момент на годината. 
 
Не са допустими за подпомагане постоянно затревени площи или тези части от тях, за които при проверка на място се установи, че са били изгаряни, освен когато ползвателят на площта представи в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ към Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ ведно със заявление за настъпили форсмажорни обстоятелства и документ от компетентна структура на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на пожарна безопасност, че пожарът е резултат на природно явление или на действия на други лица.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!