До 10 юли ще бъдат извършени плащанията по мярка 10 – „Агроекология и климат“. В момента текат плащанията за дребните земеделски стопани, като срокът е до 30 юни. Там има заявки за малко над 10 000 хиляди бенефициента. Преди дни министър Танева посочи, че тази година над 18 са директните плащания по всички мерки, което допълнително забавя изплащането на субсидиите. По думите й е нямало и предварително определен срок за изплащане на средствата по мярка 10.

 

Част от мерките са разплащани за първи път. Трябвало е да се решат различни проблеми по повод размера на площите, които попадат в този обхват, който е предмет на инструмента по мярка 10. Изготвен е един индикативен график. 


Министър Танева коментира още, че след приключване на кампанията по извършване на директните плащания, от Министерството на земеделието и храните ще проведат среща с Неправителствения сектор, на която ще бъдат обсъдени условията по прилагането на мерките от Програмата за развитие на селските райони. Ще бъдат представени предложения, които са вследствие на затрудненията и грешките, установени тази година, която беше първа за изплащането на всички видове мерки в обхвата на директните плащания.