Седмият Национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) започва днес. Официалното откриване ще бъде дадено в 13:00 ч. в Гранд хотел Пловдив. 
 
 
Двудневният форум, чийто медиен партньор е Фермер.БГ, е под надслов „Хоризонти пред българското зърнопроизводство“ с фокус върху бъдещите перспективи в сектор „Зърнопроизводство“ и този контекст е обединяващ за всички лекции и презентации. 
 
Програмата ще бъде допълнена от дискусии по актуални за бранша теми, обмяната на опит с няколко гост-лектори, между които проф. Харолд ван Ес, преподавател и изследовател в Университет „Корнел“, САЩ, Брайън Гогин, съветник по земеделие и ръководител на екип на Проект „Опазване на почвите в България“, доц. Георги Митев, преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ръководител на Проект „Опазване на почвите в България“,и др.
 
 
Семинарът ще бъде открит с дискусия с участие на ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) по актуални за сектора теми. Към представителите на МЗХГ и ДФ „Земеделие“ НАЗ ще адресира питанията си относно:
 
•         индикативния график на плащанията по директните схеми и по площните мерки на ПРСР 2014-2020 г.
 
•         подготовката за Кампания 2018 г. по очертаване на площите и подаване на заявления за подпомагане
 
•         регулирането на поземлените отношения и насърчаване сключването на доброволни споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ;
 
•         промени в законодателството относно правото за придобиване на собственост върху земеделска земя от лица, установени в други държави членки на ЕС, според отправените от ЕК препоръки;
 
•         предстоящия втори прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
 
•         реформата на системата за борба с градушките – етап на разработване на план за бъдещото функциониране и участие на заинтересованите страни;
 
•         основните акценти и приоритети в програмата на МЗХГ за задаващото председателство на България на Съвета на ЕС.
 
•         информация от втория прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ 
 
•         прилагането на системата „жълт картон“ и административните санкции и др.
 
Националният агро семинар се утвърди като водещо престижно събитие в календара на земеделските производители, предоставящо възможности за срещи и дискусии относно най-иновативните и оптимални решения в областта на зърнопроизводството.