Националният съюз на говедовдите в България настоява пред министър председателя Бойко Борисов да се преразгледат направените промени в Закона за данък върху добавената стойност, които касаят оборудването на ведомствените бензиностанции на фермерите с нивомери и касови апарати. Това става ясно от писмо на председателя на НСГБ Димитър Зоров до премиера и земеделския министър Десислава Танева.
 
[news]
Говедовъдите са категорични, че във време в което кризата в говедовъдството, не само в България а и в цяла Европа по отношение млекопроизводство и млекопреработка се задълбочава и вече се правят планове за оцеляване, нашите фермери ще бъдат натоварени да закупуват нивомери, фискални апарати и др.
 
Според говедовъдите и млекопроизводителите не става ясно какъв ще е ефекта от тези промени и възможно ли е прилагането им върху цялата територия на страната. 
 
Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото:
 
                                                                                               ДО
                                                                                               Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
                                                                                               МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                                                                               НА Р. БЪЛГАРИЯ
 
                                                                                              КОПИЕ:ДО
                                                                                              Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
                                                                                              МИНИСТЪР НА ЗХ НА Р БЪЛГАРИЯ
 
 
          
 
   УВАЖАЕМИ     ГОСПОДИН МИНИСТЪР   ПРЕДСЕДАТЕЛ
 
 
Националния съюз на говедовъдите в България и Асоциацията на млекопроизводителите в България подкрепят напълно исканията на Националния съюз на зърно производителите и Асоциацията на земеделските производители в България за преосмисляне, изясняване спорните въпроси и отмяна промените в чл.118 на  Закона за данък върху добавената стойност, публикувани в ДВ бр.107 от 24.12.2014 г. Промените в Закона за ДДС се изготвиха в пълно „затъмнение” за животновъдите и без обществено обсъждане. Направените промени  в Закона бяха публикувани  на 24.12.2014г, а от 01.1.2015 ние трябва да ги изпълняваме. Ясно е, че срокът е не реалистичен, но не ни става ясно какъв ще е ефекта от тези промени, с какво ще се помогне на фермера, възможно ли е прилагането му върху цялата територия на страната. В момента съществуват достатъчно механизми и наредби с които се установява и контролира използваните от нас горива.  Във време в което кризата в говедовъдството, не само в България а и в цяла Европа по отношение млекопроизводство и млекопреработка се задълбочава и вече се правят планове за оцеляване, нашите фермери ще бъдат натоварени да закупуват нивомери, фискални апарати и др. Оборудване което никак не е евтино, а и е необходима непрекъсната поддръжка и сервиз.
 
Господин Министър Председател, 
настояваме от името на фермерите и млекопроизводителите да се преразгледат направените промени в ЗДДС, отмени чл.118 от ЗДДС и съответно с адикватни решения облекчи административният натиск, които ни се оказва по цялата схема на производството от несвършващите и „роящи”се контролни органи. Нека да бъдем оставени да работим спокойно за да преодолеем кризата и увеличим производството на животновъдна продукция. 
 
 
                             Председател на НСГБ:………………………./Димитър Зоров/
     
 
                             Председател на АМБ:………………………../Димитър Зоров/
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!