Какво означава терминът дигитално земеделие (digital farming) и каква визия за него имат европейските търговци на агротехника за него. 
 
 
Дигиталното селско стопанство описва еволюцията на сектора от прецизно земеделие в свързани, основаващи се на знанията, системи за работа във фермите. 
 
Дигиталното земеделие използва възможностите на прецизното земеделие, но включва в себе си и интелигентни мрежи и инструменти за управление на данни. 
 
Целта на дигиталното селско стопанство е да използва наличната информация и опит, за да направи възможно автоматизирането на устойчивите процеси в сектора. 
 
 
Управлението на данните е в основата на този нов вид мениджмънт в селското стопанство. Това прави сектора устойчив и конкурентоспособен. 
 
Digital Farming означава да се отиде отвъд чистото наличие на данни и да се създаде използва за създаване на стойност на продукцията.
 
Свързването на отделните селскостопански машини е в сърцето на Digital Farming. Само когато машините „си говорят“  в свързани системи, тогава ще може да се говори за постигане на тази свързаност. 
Един от примерите за това е ISOBUS стандартът, който управлява съвместимостта между тракторите и се имплементира вече от почти всички производители. 
 
Еволюция на селското стопанство 
Версия Agriculture 1.0
Това е ситуацията през ранните години на 20 век.  Тежък физически труд с ниска продуктивност.  Населението се е изхранвало голям брой малки ферми и една трета от населението е участвала в този процес.  
 
Версия Agriculture 2.0
Период, широко известен като Зелената революция. Това е фазата в земеделието, започнала през `50-те години на 20 век.  Тогава започват да се използват нови практики в агрономството, като добавянето на азотни торове и синтетични пестициди. Също така се появяват и специализирани машини, които намаляват разходите. Това драматично увеличава добивите. 
 
 
Версия Agriculture 3.0
Прецизното земеделие се появява в момент, в който използваните до момента при военните  GPS сигнали, стават достъпни за всички. 
Фермерите започнаха да внедряват тези системи в средата на `90-те години. Като едни от най-ранните иновации в тази насока бяха в пръскането на посевите. Малко по-късно комбайните бяха оборудвани с монитори с вграден GPS . 
Прецизното земеделие подобри точността на операциите на полето и грижите за животните. 
 
Agriculture 3.0 може да се определи като подобрено и зряло селско стопанство. Фокусът се измести върху ефикасността в смисъла на оптимизиране на разходите, което пък води до по-големи печалби за стопаните.  
 
Версия Agriculture 4.0
Тази „версия“ се зароди около 2010 г. като стъпи на еволюцията и развитието на някои от новите технологии като евтини и подобрени сензори и задвижващи устройства, евтини микропроцесори, високочестотни клетъчни комуникации, облачни системи, анализи на Big data и т.н. 
 
Целта е да се интегрират вътрешни и външни мрежи във агрооперациите. Това означава, че информацията, която е в дигитална форма, съществува за всички агросектори и процеси. Отделно от това комуникацията с партньори като доставчици и клиенти се провежда изцяло електронно. Трансферът на данни, процеси и анализи също става автоматично.
 
Снимка: cema-agri.org
 
Използването на портали, свързани с интернет може да  улесни справянето с големи обеми от информация. В тракторите и комбайните вече се внедряват смарт технологии и експертите вече говорят за уникален феномен – физически продукти се произвеждат от нефизически операции.
 
Като цяло Agriculture 4.0 павира пътя за следващата еволюция в този сектор, използвайки безпилотни операции и автономни системи. Експертите се шегуват, но може би не без известна доза визионерство, че версията Agriculture 5.0 ще бъде на основата на работиката и може би дори на изкуствения интелект.