От 1 април (сряда) Държавен фонд Земеделие започва предварителен прием на заявления за кандидатстване за държавна помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).
 
Предвид технологичните срокове за засаждане на картофи, съгласувани с МЗХ, БАБХ и браншовата организация на картофопроизводителите, срокът за кандидатстване ще продължи до 15 май. Финансовият ресурс е в размер на 600 хил. лв. и е предвиден по направление „Субсидии на нефинансови предприятия“ от бюджета на ДФ „Земеделие“.
 
Схемата за подпомагане на борбата с почвените неприятели по картофите се прилагаше до края на 2014 г. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на производителите за закупуване на продукти за растителна защита за контрол на вредителя.
 
За да може държавната помощ да се приложи и през програмния период до 2020 г., е разработен проект на схема за държавна помощ за подкрепа на сектора. Предстои схемата да бъде нотифицирана пред ЕК. Общият бюджет на помощта за новия програмен период, както и точният размер на подпомагането, ще бъдат определени след одобрението от ЕК.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!