Две седмици преди да започне изплащането на директните плащания за площ, в сметките на Държавен фонд “Земеделие” няма пари, които от началото на декември да захранят сметките на земеделските производители. Това стана ясно от Светослав Симеонов, зам-изпълнителен директор на Фонда и Десислава Танева, председател на Комисията по земеделие в НС по време на националния аграрен семинар, организиран от Добрички панаир.

В същото време обаче при откриването на форума министър Мирослав Найденов даде уверение пред присътващите фермери, че в петък в ИСАК са заявени последните данни за СЕПП и от началото на декември средствата ще тръгнат. За съжаление, веднага след като откри форума, министър Найденов напусна залата и очевидното противоречие, остана неизяснено.

Това обърка пристъстващите селскостопански производители и те в крайна сметка не разбраха от кога ще започне изплащането на средствата, необходими за погасяване на заеми, закупуване на трове, горива и т.н. А в отговор Светослав Симеонов припомни, че спред закона крайният срок за получаване на субсидиите е месец юни...

По време на разразилата се дискусия за директните плащания Павел Драганов, зърнопроизводител от Нови пазар, попита какъв всъщност, ще е размерът на субсидията, тъй като самите земеделски производители не знаят не само кога ще получат средства, но и колко точно ще получат. След като се консултира по телефона с ресорния зам-управител на ДФЗ, Десислава Танева каза, че по последните изчисления земеделците ще получат16,50 лв/дка европейски плащания и 5,90 лв/дка национални доплащания.

Изпълнителният директор на Фонда пък Калина Илиева точно в този момент е останала в София, за да води преговори с министър-председателя Бойко Борисов и с финансовия министър Симеон Дянков – за да решават проблема със захранването на сметката на РА