На 7 ноември 2013 г. е получено писмо от Главна дирекция „Земеделие” на Европейската комисия, с което от българските власти е изискана информация за медийните договори, финансирани от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2007-2013. В тази връзка новото ръководство на ДФ „Земеделие” е разпоредило незабавна проверка на всички медийни договори, финансирани по ПРСР в периода 2008 - 2013 г., съобщиха от Фонда.

 

Източници на Фермер.БГ от Брюксел заявиха, че специален фокус при мониторинга на извършваната вътрешна проверка ще е за медийни харчове в издания, специално създадени за да усвояват пари по мярката за техническа помощ. Ще се проверява и доколко уместно са били реализирани финансови разходи в медии, които нямат покритие на аудиторията нито в аграрния сектор, нито в селските райони.

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Мирослав Николов е издал заповед за сформиране на специална работна група от експерти и одитори на ДФЗ, която да извърши анализ на посочените договори. Те са сключени по мярка 511 „Техническа помощ” на ПРСР и финансират медийни дейности, свързани с  популяризирането на програмата, изготвяне на информационни клипове, банери, интернет страница на ПРСР и други.

[news]
Ще бъдат извършени щателни проверки дали по проектите са спазени всички контролни процедури, приложими към националното и европейското законодателство.

„Нашите колеги от Главна дирекция „Земеделие” на Европейската комисия са изискали тази информация от Управляващия орган на ПРСР и от Разплащателната агенция още през март 2012 година. Такава информация за съжаление не е била представена от българските власти и по този начин за страната ни е създаден сериозен риск от финансови корекции и загуба на европейски средства. С настоящите проверки ние ще направим всичко възможно този риск да бъде намален максимално, като подробно ще информираме партньорите ни от Европейската комисия за резултатите от извършените проверки”, коментира изпълнителният директор на ДФ „Земеделие”. Той допълни още, че единствено доброто финансово управление и спазването на правилата по ПРСР могат да гарантират нейното успешно приключване.

В случай, че бъдат установени допълнителни нередности или нарушения, ДФ „Земеделие” ще сезира съответните компетентни държавни органи.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!