Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разписа 144 анекса по одобрени проекти по мярка 121 - „Модернизация на земеделските стопанства“, съобщиха от фонда. Служителите, отговарящи за договорирането на инвестиционните предложения, са изготвили общо 336 анекса към договори както по частните, така и по публичните проекти. Най-голям, обаче, е броят на анексите по мярка 121, по която са одобрени 144 допълнителни споразумения.

 

От фонда информират, че са одобрени нови 100 тръжни процедури на общини. Общият брой на търговете за общински проекти по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на населените места” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., съгласувани през последния месец, е 265.

 

От тях 75 обществени поръчки са за строително-монтажни дейности, чието изпълнение кандидатите могат да започнат своевременно. Изпратени са 64 уведомителни писма за отстраняване на забележки по процедурите. По трите мерки от ПРСР са изготвени и над 80 окончателни анекса на общини. Това означава, че кандидатите вече могат да подават заявките си за окончателно плащане за извършените инвестиции.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!