Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започна плащането на одобрените проекти по мярка 112 Млад фермер на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от Фонда.  

Заедно с плащанията по Млад фермер, от фонда обявиха, че над 6 млн. лв са изплатени и по други мерки на Програмата – 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 321 „основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!