Кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) администрира, имаха възможност да посетят днес деня на отворените врати в областната дирекция на фонда в град Благоевград.

 

ДФЗ актуализира сроковете за държавни помощи

 

Приемната беше посетена от над 20 земеделски стопани, като част от тях бяха от съседни области. „Денят на отворените врати е една инициатива, която стартира миналата година и се оказа много полезна.

 

Тя е с цел да бъде създадена, за да може всеки един гражданин и бенефициент да дойде, да зададе своите въпроси, да получи информация, която го интересува – по настоящи или предстоящи приеми, по предишни кандидатствания. Целта е да бъде актуални и да бъдем полезни, максимално обективни в своята информация, която споделяме“, каза за Фермер.БГ директорът на областната дирекция Светлана Сотирова.  

 

Експертите от фонда съобщиха, че най-често задаваните въпроси по време на „Деня на отворени врати“ са били свързани с директните плащания, Кампания 2018 г.

 

Инициативата на отворените врати е  е част от подхода за публичност и прозрачност в работата на ДФЗ – РА, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков.

 

Бенефициентите имаха възможност да направят справки по възникнали казуси, както и да направят предложения за подобряване работата на областната дирекция.

 

 

По думите на Светлана Сотирова вече има интерес и по току-що отворения прием по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

 

„Консултирането се извършва с помощта на Националната служба за съвети в земеделието. Има вече интерес. Самите бенефициенти ще могат да идват при нас, като тези, които нямат регистрация в нашата регистрационна система ИСАК, могат да я направят “, каза Сотирова.

 

Дни на отворени врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната.