ДФЗ обяви конкурс за одобряване на складове за съхранение на обикновена пшеница, ечемик, царевица и сорго. Обектите, които желаят да получат одобрение за склад за съхранение на интервенционни продукти, трябва да подадат документи за кандидатстване до 19 ноември в централното управление на фонда.

Заявления за участие могат да подават фирми, които притежават валидна лицензия за публичен склад, издадена от министъра на земеделието и храните или удостоверение за регистрация на зърнохранилище, издадено от Националната служба по зърното и фуражите за минимален капацитет 5 000 тона, освен ако не разполагат с непосредствен достъп до река, море или железопътна връзка.

Одобрените кандидати ще получат средства както за складирането, така и за логистиката на интервенционните продукти. Средствата ще се изплащат за периода от деня на първото приемане до датата на действителното изтегляне, за реално получените или експедирани количества. Те обхващат натоварването и разтоварването на автомобилен, железопътен или морски транспорт.