На 14 април 2015 г. ще стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по реда на Наредба №9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
 
Съгласно Наредба №9 от 21 март 2015 г., част от изискуемите документи, които придружават заявлението за кандидатстване, следва да се подадат и на хартиен, и на електронен носител. Новото изискване има за цел процесът по обработване на заявления за кандидатстване и заявки за плащане да бъде оптимизиран в съответствие с вече утвърдени практики в част от държавите членки на ЕС.
[news]
Подаването на документи от кандидатите на електронен носител ще позволи автоматизирано зареждане на данни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), което от една страна ще доведе до ограничаване на човешкия фактор и ще намали броя технически грешки, допускани при ръчното въвеждане на данни в системата, а от друга страна ще ускори процеса по обработване на заявленията за кандидатстване.
 
На 27 март 2015 г. Държавен Фонд „Земеделие” публикува на електронната си страница заявление за кандидатстване и бизнес план в електронен формат. (xls.). При допълнително тестване на функционалностите на документите в електронен формат, както и на базата на получена от потенциалните кандидати информация, бяха установени технически пропуски в заявлението за кандидатстване и бизнес плана формат (xls.).
 
 
Към настоящия момент документите са обновени и актуалните образци са публикувани на страницата на Държавен Фонд „Земеделие” www.dfz.bg > Програма за развитие на селските райони 2014-2020 > мерки за подпомагане > подмярка 4.1.
 
От Фонда обръщат внимание, че по отношение на таблицата за допустимите инвестиции  разходите в таблицата се попълват на толкова редове, колкото процедури за избор на изпълнител са проведени.
 
 
Държавен Фонд „Земеделие” се извинява причиненото неудобство на кандидатите, които вече са започнали работа с публикуваните на 27.03.2015 г. образци на документи и ги моли да изтеглят и попълнят актуализираните образци на документи. 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!