ДФЗ мълчи по проблема с двойно заявените площи. Съобщиха ни,че ще издават служебни бележки за националните доплащания - не ги издават.  Съобщиха ни, че трябва да отидем да си докажем застъпванията- не може.

Разплащателна агенция има проблем с някои землища, но за разрешаване никой не обелва и дума. Докога ще правят с нас каквото си искат?