Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) актуализира текущите приеми по схемите за Държавни помощи и Директни плащания.
 
 
От понеделник, 16 октомври, земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за компенсиране на разходите, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2017 година.
 
Приемът на документи продължава до края на месеца.