В условията на усложнена епизоотична обстановка заради разпространението на Африканската чума по свинете и заплаха от други опасни заболявания властите решиха да подпомогнат животновъдите при заплащането на ветеринарни дейности и конкретно за вземане и изследване на проби.

Отпускат 20 млн. лева за имунопрофилактика на животните

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) гласува предоставянето на 3 248 928 лв. за извършени ветеринарни мероприятия през първите пет месеца на 2019 г.

ДФЗ: Средствата се отпускат по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“.

Схемата цели подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози.

Отпуснатият бюджет ще се разпредели по следните направления:

•    Имунопрофилактични мероприятия - 1 377 314 лева;

•    Клинични изследвания - 1 050 002 лева;

•    Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания - 447 510 лева;

•    Идентификация на еднокопитни животни отразяване на данните във ВетИС - 483 лева;

•    Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 373 619 лева;

Средствата са част от общия финансов ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, в размер на 20 млн. лв. за 2019 г., уточниха от ДФЗ.