Намирането и прилагането на екологични земеделски практики е предизвикателството на нашето време, с което трябва да се справим.

Трудни преговори: Екологични земеделски практики – какво е това?

Аграрният министър Десислава Танева заяви това пред журналисти преди официалното откриване на Деветия Национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) днес следобед в Гранд хотел Пловдив. 

Една от актуалните тревоги на стопаните в сектора е свързана с намеренията на Европейската комисия да задели целево определен процент от директните плащания и от програмите за развитие на селските райони за екологични земеделски практики. 

От една страна зърнопроизводителите са в недоумение дали това означава въвеждане на земеделие без растителна защита върху някаква част от площите им.

От друга страна фермерите се питат кои точно земеделски практики ще бъдат признавани за екологични

Министрите на земеделието в ЕС все още търсят отговори на тези въпроси. Ето какво съобщи днес по тази тема Десислава Танева:

„Мога да кажа само едно: Това е предизвикателството на нашето време. Или трябва да приложим, да намерим първо, да изучим иновативни земеделски добри практики, щадящи околната среда, или цялото общество ще носи последствията от щетите, нанесени на естествените биоресурси. Това е истината и с това трябва да се справим. Всичко може. Въпросът е как да използваме достиженията на науката. И волята, за да правим всичко с практики, щадящи околната среда.“

Както Агри.БГ писа, двудневният семинар на НАЗ се провежда днес и утре под надслов „Зърнопроизводството – реалност и възможности в новия програмен период след 2020 г.“.

Основан фокус на събитието ще бъде бъдещите перспективи в сектор „Зърнопроизводство”, както и новата Обща селскостопанска политика (ОСП) в периода 2021-2027 г.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.