На заседанието на Работна група „Хоризонтални селскостопански въпроси“, ЕК направи детайлно представяне на двата проекта на регламенти, които съставляват пакетът от преходни правила. 

ОСП след 2020: България обменя опит с други страни-членки


Това се налага от необходимостта за спешно приемане на разпоредби, относно прехвърлянето на средства между Първи и Втори стълб за 2020 г. и продължаване на прилагането на финансовата дисциплина, гарантираща наличието на финансови средства за някои пазарни мерки. 

Третият елемент от т.нар. „регламент относно гъвкавостта“ е предвиждането на възможност за адаптиране на таваните за обвързана подкрепа в случай на използване на гъвкавостта за прехвърляне на средства между стълбовете за 2020 г. Този проект на регламент трябва да бъде приет до края на годината или най-късно в началото на следващата година, което се счита за постижимо поради техническия характер на акта, съобщават от ОДЗ-Кюстендил.

В края на месец ноември се очаква проектът да бъде предоставен на ЕП, който вече е изразил готовност за приемане на регламента по бърза процедура.

Вторият проект на регламент осигурява преходните правила относно директните плащания, ПРСР и секторните мерки. 

Действащите към момента регламенти ще продължат да се прилагат и през преходната година, но се налага допълване на някои разпоредби, осигуряващи продължаването на действието им за още една година. Данните относно финансовите тавани са базирани на предложението на ЕК, относно МФР и ще бъдат окончателно актуализирани след приемането на новата финансова рамка през следващата година. ЕК отговори на множество технически въпроси, поставени от държавите членки.

Допълнителни бележки и предложения по преходния регламент се изпращаха до 22 ноември 2019 г. Преходните правила ще продължат да се обсъждат на 2 и 9 декември 2019 г.

 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.