Ден преди да изтече срокът за монтиране на нивомери и фискални устройства за отчитане на горивата във фермерските бензиностанции – 31 октомври, се очаква в Държавен вестник да бъде обнародвана Наредба № Н-18, в която вече е записано, че изискването за монтиране на нивомерни устройства и касови апарати за отчитане на горивата за селскостопански нужди отпада, научи Фермер.БГ.
 
След редица преговори и протести от страна на зърнопроизводителите в страната, които основно щяха да бъдат засегнати от въведените промени, финансовото министерство предложи земеделските производители да бъдат освободени от това задължение. 
 
Проектът на Наредбата предвижда освобождаване от задължението за регистриране и отчитане на зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП) и нивомерна измервателна система от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.
 
  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!