Държавен фонд „Земеделие” изплати минимална помощ de minimis за собственици на коне под селекционен контрол. Общият размер на изплатените средства е близо 292 хил. лева. 
 
Подпомогнатите 169 фермери трябва да запазят броя на субсидираните животни до 30 април 2015 г., припомнят от Фонд Земеделие.
    
Общият размер на предоставените помощи de minimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три данъчни години (2012 г. – 2014 г.)
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!