Националната агенция за приходите (НАП) напомни на всички фирми, които имат касови апарати, че през следващите няколко седмици ще трябва да осъвременят софтуера им.
 
 
Обновяването на касовите апарати и софтуера за управление на продажбите се изисква от последните промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
 
„Регистрираните по ДДС търговци имат 80 дни да сменят софтуера за управление на продажбите си в търговските обекти и касовите си апарати, припомнят от НАП. Срокът за регистрираните по ДДС е 31 март 2019 г., а за фирмите без ДДС регистрация до края на юни 2019 г.“, уточниха от НАП.
 
Оттам допълниха, че с промени в законодателството от 1 април 2019 г. се забранява едновременната употреба на касов апарат и софтуер, управляващ продажбите в един и същи обект, без софтуерът и касовият апарат да са свързани и софтуерът да отговаря на новите изисквания в наредба Н-18/2006 г. Информацията за всяка покупка ще трябва до 5 минути да се изпраща до сървърите на НАП.
 
 
„Въвежда се изискване софтуерът задължително да управлява всички фискални устройства или принтери. Едновременно с това са въведени и нови изисквания към касовите апарати, като всяка касова бележка трябва да има отпечатан QR код и данни за нея да се подават към сървърите на НАП в реално време. Новите правила забраняват издаването на т. нар. служебни бонове“, подчертават данъчните.
 
От НАП съветват всеки търговец, който ползва софтуер за управление на продажбите, да се свърже с производителя му и да провери дали е необходимо доработване заради новите правила. Производителите на софтуер са длъжни да декларират съответствие на продуктите си с променените законови изисквания, като публичен списък на софтуерите е достъпен на Портала за електронни услуги на НАП на адрес: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/login_anonymous.home?caller=selectService:6,283,dec2009.REGREPSOFT.home.
 
Досега в списъка са включени 3 софтуера, а други 19 са в процедура по заявяване. Търговците, регистрирани по ДДС, които използват софтуер за управление на продажбите, са длъжни да подадат в НАП информация за него и за неговия производител. Това ще става единствено по електронен път с електронен подпис чрез електронна услуга на сайта на приходната агенция.
 
Допълнителна информация за промените е публикувана в отделна рубрика на сайта на НАП. За справки е предложен телефонът на Информационния център на НАП 0700 18 700. 
 
„Важно е всеки търговец да се свърже с производителя на софтуера за управление на продажбите и производителя на фискални устройства, които използва, за да обсъдят техническите изисквания и необходимите промени. Срокът е изпълним, ако не се чака последният момент“, коментира зам.-изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров.