Депутатите приеха данъчно облекчение за земеделските производители, което ще бъде под формата на намаляване на сумата от годишната данъчна основа с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лева.

Това стана на първо четене по време на заседанието на Комисията по земеделие в Народното събрание чрез промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Вижте текста на законопроекта 

Водещата комисия, която следва да се произнесе по промените е Бюджетната комисия и предстои разглеждането им там. 

Промяната се предвижда чрез заключителните разпоредби в Закона за корпоративното подоходно облагане. 
Данъчното облекчение ще може да се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. 

В случай, че Европейската комисия постанови положително решение до 30 април 2024 г., фермерите ще могат да ползват данъчното облекчение  и за доходите си от 2023 г. 

Подобно предложение мина през земеделската комисия на предходния Парламент, но така и не стигна до пленарната зала.

Промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите също бяха приети на първо четене.  

Народните представители обсъждат и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Като последна точка в дневния ред е записано представяне на Българската аграрна камара.