Преките чуждестранни инвестиции в българското селско стопанство през миналата година са с отрицателни, което означава, че външен капитал се е оттеглил от нашия аграрен сектор и не е имало други чужденци, които да заемат неговото място.
 
 
Това стана ясно от анализ на Българската стопанска камара (БСК) за периода от 2007 г. до първото полугодие на тази година, представен днес пред журналисти.
 
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в българската икономика спадат от 17,704 млрд. лв. през 2007 г. до единадесетгодишния минимум от 1,858 млрд. лв. през 2017 г. На този фон приз миналата година чуждите инвестиции в аграрния ни сектор са отрицателни, като нетната стойност на отлива е близо 2 млн. лв.
 
От началото на тази година проблемът се задълбочава, показват още данните на БСК. През първото полугодие на 2017 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са за 487 млн. евро, докато през същия период на тази година те спадат наполовина до 246 млн. евро. Зад този процес се крие главно изтеглянето на дялов капитал от български акционерни дружества, коментират експертите на БСК.
 
Камарата посочва редица фактори за задълбочаването на неблагоприятната тенденция. Сред тях са липса на квалифицирани кадри, лоша инфраструктура, бавно свързване към комуналните услуги - ел. енергия, ВиК, преносни мрежи и други, утежнена бизнес-среда и регулации, липса на електронно правителство и на прилагане на електронните услуги. 
 
 
Други явления, които отблъскват инвеститорите, са бавен процес на обявяването на фалити, висока междуфирмена задлъжнялост, мудно правораздаване, корупция, бюрокрация на национално и регионално ниво в администрацията, непредсказуема бизнес и законова среда, става ясно от проучването на БСК.
 
Стопанската камара посочва и редица възможности за създаване на по-благоприятна условия, като например подобряване на качеството на човешките ресурси – образование, квалификация, умения, като е възможна и промяна на системата за финансиране на образованието. Предлага се също внос на работна ръка.
 
                                     Инвестиции в България
Източник: БСК
 
Необходимо е подобряване на ефективността на публичните разходи чрез публично-частни партньорства и изграждане на техническа инфраструктура за инвестициите чрез тях. 
 
Добър ефект ще даде разширяването на арбитражния подход за решаване на търговски спорове и насърчаването на инвестициите във високотехнологични производства, които позволяват по-добра възвръщаемост и стабилен растеж на икономиката.
 
БСК препоръчва също въвеждането на електронни публични услуги и смекчаването на регулациите за бизнеса и премахване на незаконните регулаторни режими на местно ниво. Камарата изтъква необходимостта от стабилност на нормативната среда и подобряване на нивото на сигурност и правосъдие.