Директните плащания стабилизират доходите, подобряват положението на земеделските производители и затова не можем да се съгласим те са де намалят, защото имат определено влияние. Това каза Чеслав Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент на шестата национална среща на земеделските производители, организирана от АЗПБ. 
 
 
По думите му трябва да се анализира ситуацията, за да може да се даде откровен отговор на въпроса какво трябва да се промени. 
 
„37%-38 процента от бюджета на ЕС е за Общата селскостопанска политика. В миналото бяха различни тези цифри, но не става въпрос да остане едно и също, но трябва да се запази нивото, за да бъде конкурентно от една страна, а от друга – доходите на земеделците трябва да са прилични, за да не бъде той в неравностойно положение спрямо другите професии“, каза Шекерски. 
Той добави, че споделя мнението, че трябва да бъдат подкрепени малките и средните стопанства. 
 
Според Чеслав Шекерски от Общата селскостопанска политика не се възползват само земеделските производители, а всички по веригата. 
 
Последните години показаха, че дори пазара не можеше да регулира само финансовия сектор. Затова аз много често защитавам тезата, че селското стопанство  трябва да има коригиращи елементи. Пазарът не е в състояние да се справи с това. Но това не значи, че не искаме да имаме пазарни механизми. 
 
По думите му общия пазара носи на всички големи ползи, но зависимостта на европейското селско стопанство става все по-зависимо от външните условия като търговски обмен с трети страни, като тези с Канада и Япония. 
 
„Глобализацията в общия световен пазар изисква определени регулации. Тези решения, които са необходими в банковата система не само в европейски, но и световен мащаб, изискват регулиране на търговския обмен, стандартите. Поискахме от комисарите да имаме един синтез на тези споразумения, които имат влияние върху селското стопанство“, каза Шекерски.
 
Според него относно климата и опазването на околната среда в селското стопанство трябва да се създаде нов подход. 
Проблем според Шекерски е организирането на пазара. 
 
„Ние отидохме прекалено далеч в ликвидирането на механизмите на пазара, като изграждането на мрежи за безопасност, които не са до край ефективни. Знаем каква беше ситуацията в предишния период, що се касае за пазара на млякото. Това положение се стабилизира, но за млечните продукти е много важна ценовата стабилизация на пазара. Имаме прекалено малко промени, що се отнася до застъпването на поколенията и проблемът със застаряването на съсловието в Европа е цялостно наблюдение“, каза Шекерски. Според него причината за това е доходността на земеделските производители.