Кампания 2019 г. стартира през октомври с почти 35 млн. лева плащания, насочени към 11 424 животновъда с първи транш по схемите за преходна национална помощ за говеда, овце-майки и кози-майки. Вторият транш ще се преведе през януари 2020 г.  Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати 121 млн. лева по обвързаните с производството схеми в животновъдството в периода 2-6 декември 2019 г. Това каза изп. директор на ИАСРЖ Георги Йорданов, който прочете поздравителен адрес от земеделския министър Десислава Танева, по време на официалното откриване на СТЕКСПО 2019 в Международен панаир - Пловдив.

Чакаме втори транш по преходната национална помощ през януари 2020

“Животновъдството като един от приоритетните сектори се подпомага посредством държавна помощ „Помощ за участие в изложения“, с чиято финансова подкрепа се реализира и днешното събитие, като предоставения ресурс е в размер на 50 хил. лв.”, добави Йорданов.

По данни на ресорното ведомство месодайното животновъдство в България се оформя като важно направление и има потенциал за развитие, доказателство за което е изразената трайна тенденция на ежегодно увеличение на броя на говедата и овцете с предназначение за месо.  За последните 4-5 години (2014 – 2018 г.) месодайните крави нарастват над два пъти, а месодайните овце – над 60%. Около пет пъти са се увеличили месодайните крави под селекционен контрол и с 40% - месодайните овце. За същия период износът на живи говеда от България е нараснал 3 пъти и е достигнал 34 600 броя през 2018 г. 

Своите приветствия изказаха още директорът на Международен панаир - Пловдив д-р Иван Соколов, Нанси Шилер, президент на Фондация “Америка за България”, заместник областния управител на Пловдив - Евелина Апостолова и изп. директор на Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България Мариана Бандова.

Най-мащабното издание на СТЕКСПО досега откри председателят на Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ) Стоян Чуканов. 

През вторият ден на събитието продължава лекционната част с експерти от САЩ, Шотландия, Франция и България.

Заедно с това Ути Бъчваров ще сготви най-големият бургер, правен досега от българско говеждо месо!