С оглед усилията за редефиниране на Общата селскостопанска политика (ОСП) Европейският съвет на младите фермери (CEJA) публикува своята визия за бъдещето й. Документът е озаглавен „Младите фермери са ключ в бъдещата ОСП“. Позицията им е представена на еврокомисаря Фил Хоган по време на среща в Брюксел.

Браншът с идея за общ документ за позицията си за новата ОСП


Трудът на CEJAе резултат от двегодишни усилия и представлява финална резюмирана концепция.

ОСП бе една от успешните истории на Европа“, казва президентът на CEJAАлън Джаго. По думите му до този момент тя е била от помощ, но не е била насочена към ключова тема, каквато е поколенческото обновление.

Поради тази причина ви моля сега да изявите своя младия фермер вътре в себе си и да бъдете смели и амбициозни за следващата ОСП, допълва Джаго.

Планът на Европейския съвет на младите фермери се фокусира върху 3 ключови направления, където е належаща промяна. Поколенческо обновление, прогресивни и проактивни екологични мерки и устойва икономическа подкрепа.

Чрез стъпки в тези три направления се цели осигуряване на работа за младите, развитие и инвестиране в селските общности, както и превръщане на селските райони в места, в които хората биха искали да живеят и да работят.С настоящата си позиция CEJA предлага мерки, които са насочени към подкрепа, поддържане и развитие на селското стопанство. Чрез тях ОСП ще бъде вярна на своите принципи. Гражданското общество ще разбере, че ОСП е ценен източник на средства, докато фермерите, околната среда и потребителите ще бъдат взети заедно победители, казват още от CEJA.

Европейският съвет на младите фермери предлага и как да бъде разпределен новият бюджет за ОСП:

● 20% ще бъдат насочени към различни мерки и инструменти, които са специфично свързани с поколенческото обновление. 

● 50% ще бъдат насочени към Устойчива икономическа подкрепа.

● 30% ще бъдат насочени към Проактивни и прогресивни екомерки. 

CEJA представя политическия интерес на около 2 млн. фермери из цяла Европа. Основните й цели е да улеснява навлизането на млади фермери в сектора, да ги информира и тренира, както и функционира като форум за водене на диалог помежду им.