През 2017 г. предвижданията на САРА са производството на домати да стигне 134 хил. тона. Очакванията са потреблението на домати на човек от населението да бъде около 27 кг. 
 
 
Въпреки положителните очаквания за потреблението у нас, те са с 6% по-малко от реалната консумация през 2016 г. в страната. Експертите предвиждат още нетният внос на домати да възлезе на 62 хил. тона.
 
Прогнозите при пипера пък са за производство от 72 хил. тона през 2017 г. и нетен внос – 24 хил. тона Потреблението ще възлезе на 13 кг на човек или 2% по-малко от 2016 г. 
 
При краставиците предвижданията са за производство от 58 хил. тона през настоящата година. Както и нетен внос от 9 хил. тона. Потреблението се оценява на 9 кг на човек или 12% по-малко от 2016 г. 
 
През ноември, 2017 г., цените на едро на доматите са около 30% по-високи отколкото за същия месец на 2016 г., а при краставиците увеличението е около 11%. При цените на дребно също се забелязва увеличение на цените на годишна база, но то е само около 2-3%, сочат данни на CAPA.
 
През декември, 2016 г. е отчетен осезаем скок в цените на едро и дребно на краставици, достигайки до крайния потребител на цени около 3,75 лв/кг. Тази година отново се очаква цените да нараснат, но по-скоро ще останат под границата от 3,20-3,30 лв/кг.