Бюджетът за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. е намален с 5%. Това съобщи Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия (ЕК), по време на пресконференция днес. 
 
 
„5% намаление за ОСП звучи много, но тук искам да подчертая един нов елемент, който ще позволи на правителствата да избират между Първи и Втори стълб. Така че ще зависи от правителствата и от парламентите в светлината на техните собствени приоритети как да разпределят плащанията. Този бюджет показва отговорност за бъдещето“, смята Юнкер.
 
Според еврокимисарят по земеделие Фил Хоган резултатът е много справедлив за земеделските производители, предвид изключително трудните обстоятелства при които е бил съставен бюджетът. 
 
„Бюджетът отстоява аргументът ми, че ОСП трябва да бъде адекватно финансирана. Пътувайки из цяла Европа през последните месеци, чух силно и последователно послание от страна на земеделските стопани и ръководителите на ферми, както и от лидерите и политиците от селските общности, подчертавайки жизненоважното значение на директните плащания като основна подкрепа за доходите. Слушах много внимателно тези изказвания. В резултат на това директните плащания няма да паднат с повече от 4% във всяка държава членка“, написа Хоган в профила си в социалната мрежа Facebook.
 
По отношение на индивидуалните плащания на земеделски производители, като се вземат предвид таваните и преразпределителни плащания, въздействието на тези съкращения ще бъде по-ниско за малките и средните фермери, пише още Хоган.
 
„Отчитайки ангажимента за по-голяма равнопоставеност между държавите членки на ЕС, предлагаме по-нататъшна стъпка за външно сближаване. За страните-членки, чиито средни плащания са под средните за ЕС, предлагаме да се намали наполовина разликата между сегашните им нива и 90% от средните за ЕС“.
 
Освен това ЕК предлага таван на плащанията - до 60 000 евро на земеделски производител. Втори стълб също ще бъде добре финансиран.