Националният съвет на Българския ветеринарен съюз (БВС) проведе извънредно заседание, на което една от коментираните теми е била свързана с констатираното огнище на туберкулоза по селкостопанските животни в Лудогорието. НС на БВС реши една от формите за информиране на обществото във връзка с констатирано огнище на туберкулоза да е „Отворено писмо”, което да бъде публикувано в медиите, както и да бъде дадена специална пресконференция по темата.

 

Както Фермер.БГ информира, в Лудогорието започна изследване на крави заради съмнение на наличие на туберкулоза. Обследвани са над 100 животни, като първите проби са положителни. Предстоят още няколко проби, които ще бъдат направени от Националната лаборатория към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). На заседание на епизоотичната комисия в Разград беше взето решение да бъдат изследвани масово селскостопанските животни в региона.

 

От областната администрация признават, че към този момент не може да се посочи размерът на заболяване както по отношение на животните, така и по отношение на човешкия фактор. Точният брой на заболелите животни ще бъде установен едва когато всички видове проби са готови. Местни фермери, обаче, твърдят, че заболяването в региона е констатирано преди две години, но досега мерки не са били взети.

 

Към момента от БАБХ има разпореждане животните да не се извеждат на паша, за да се избегне евентуално заразяване и на други селскостопански животни. В региона са предприети и мерки за обследване на всички хора, които имат пряк и индиректен контакт с животните, за които има съмнения, че са заболели от туберкулоза. Ако болестта се потвърди, кравите ще бъдат заклани в специализирана кланица в Кърджали.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!