България е на 65-то място в света по износ, което е покачване с 4 места спрямо 2011 г., констатира анализ на Българската стопанска камара (БСК), изготвен по данни на Световната търговска организация (СТО) за 2012 г. Анализираният период е от 2008 до 2012 г. Водещите експортни групи стоки на България са горивата и медта, следвани от електрическите и електронните изделия и машини. Следващите групи продукти са житните растения, облеклата, различни от трикотажните, желязото и стоманата и фармацевтичните продукти.

 

Много силен ръст има при зърнените култури - средно 17%, при ръст на световния внос от 5%. Износът на пшеница бележи стабилен ръст за 2008-2012 г., увеличава експортните цени и заема нови пазарни позиции. България е на 12-о място в света по износ на пшеница, сочи анализът на БСК. Водещите пазари, към които насочваме износа на пшеница, са Испания (30%), Италия (23%), Румъния (16%) и Гърция (12%). Най-добри цени България получава от ОАЕ, Ливан и Египет - средно около 320 долара за тон. На всички водещи пазари бележим значителен ръст в пазарния дял, а в Португалия и Италия ръстът е над 100%. Конкуренти са ни Украйна, САЩ, Русия, като всички, без САЩ, постигат по-добри цени от българските.

 

Въпреки спада в стойностно изражение на износа на слънчоглед с 25% през миналата година, България продължава да е на второ място в света. Най-важните ни пазари са Португалия, Холандия, Турция, Испания, Германия, като най-добри цени постигаме в Германия, показват данните на БСК. С изключение на Германия, експортните ни цени са около 600 долара за тон, което е близо до средните цени на пазарите, на които продаваме. Печелим пазарни позиции в Португалия и Германия, губим в Турция, констатира още анализът на БСК.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!