Дискриминирането на селското стопанство в програмите за заетост да бъде преодоляно и да се разработи план за действие относно постигане целите на Европейска стратегия за заетост 2020 и за развитие на българското земеделие – около това мнение се обединиха участниците в национална кръгла маса на тема „Семейно земеделие и заетост“, организирана от КТ „Подкрепа“, предаде Фермер.БГ.

 

Събитието се реализира в рамките на международната година на семейното земеделие, инициирана от ООН и в контекста на прилагане на Европейска стратегия за заетост 2020. Според официалните данни на последното преброяване на земеделските стопанства в България, техният брой е над 371 хиляди, в тях работят 738 634 българи, влагащи труд в земеделието.

 

Във форума участваха социалните партньори от МЗХ, МТСП, браншовите организации в сектор „Земеделие” и Национална федерация „Земеделие и горско стопаство на КТ „Подкрепа”, които обсъдиха проблемите, свързани с липсата на количествена и качествена работна сила в сектора и в същото време – високата безработица (около 13%) в последните години.

 

Всички участници в срещата се обединиха около необходимостта чрез диалог с българските власти, пряко отговарящи за политиките за заетост и аграрна политика на България, да започне едно тясно сътрудничество за разработване на план за действие относно постигане целите на Европейска стратегия за заетост 2020 и развитие на българското земеделие.

 

„Това ще може да бъде постигнато със съдействието на социалните партньори, които направиха конкретни предложения за промени в Закона за насърчаване на заетостта и Закона за социалното подпомагане, и които настояват дискриминирането на сектор селско стопанско по отношение на националните програми за заетост да бъде преодоляно.

 

В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) участниците в срещата ще продължават да настояват за това да има таван на плащанията по Първи стълб и така също да се търси механизъм за поставяне на критерии за заетост при получаване на средства от европейските фондове и националния бюджет“, обобщи за Фермер.БГ резултатите от кръглата маса Анелия Иванова, председател на Национална федерация „Земеделие и горско стопаство“.

 

По думите й, зам.-министрите на МЗХ и МТСП, и изп. директор на Агенцията по заетостта са категорични, че темата е изключително важна и политиката за създаване на повече устойчива заетост в сектор „Земеделие“ е приоритет за двете министерства и те ще бъдат доволни да получат конретни предложения от страна на социалните партньори, с които да се търси изход дисбаланса едва 4% от земеделските производители в България да получават около 80% от европейското финансиране.

 

„Това ще гарантира промяната и на друга негативна тенденция само 12% от общо заетите в сектора или 23% към заетите на пълен работен ден, да са участници в осигурителната система, съгласно данни на НОИ“, допълни Иванова. Българското земеделие е стратегически отрасъл в икономиката, създаващо заетост и възможност за оставане на младите хора в сектора, което ще бъде предпоставка за справяне с демографската криза и запазване на българските традиции и национална идентичност, категорични са представителите на браншовите организации.

 

По общо мнение проведената среща е поставила началото на серия от инициативи, които всички страни се споразумяха да продължат за постигане на достоен живот на работещите в сектор „Селско стопанство“ на България. Засега на 27 май се очаква да се проведе среща на малка работна група, която заедно с министъра на земеделието Димитър Греков да продължи дискутирането на темата.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!