Министър-председателят Бойко Борисов ще посети утре, 27 юни, „Агрополихим” АД – Девня. По време на посещението ще бъде представен напредъкът в изпълнението на три екологични проекта от инвестиционната програма на дружеството – пречиствателни станции за отпадъчни води от фосфорно-торовото и от азотно-торовото производство и депо за промишлени отпадъци, както и резултатите от проект за намаляване на емисиите от азотен диоксид в завода, който се изпълнява по механизма „съвместно изпълнение” на Протокола от Киото.

Ръководството на „Агрополихим”, който е водещ производител на торове в Югоизточна Европа, си е поставило за цел при производството на продукцията си да прилага технологии, които опазват околната среда и здравето на хората.

Изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води от фосфорното производство е най-мащабният екологичен проект от инвестиционната програма на дружеството. Той е на стойност 20 млн. лв. и беше успешно реализиран в рамките на две години.
За последните пет години „зелените инвестиции” на компанията са за над 100 млн. лв.

На церемонията ще присъстват и министърът на околната среда и водите Нона Караджова и посланикът на Дания у нас Н. Пр. Коре Ерхард Янсон.