Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) обяви за приоритетна цел борбата със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в глобален мащаб.

Цените на свинското месо се устремяват нагоре

Сериозността на ситуацията накара OIE да започне глобална инициатива за контрол на АЧС. Международната ветеринарна общност разглежда разпространението на АЧС като пряка заплаха за по-голямата част от популациите на свине в световен план.

„Предвид сериозността на ситуацията и по искане на държавите членки, OIE стартира глобална инициатива за контрол на АЧС“, съобщи Българската агенция по безопасност на храните след Генералната сесия на асамблеята на делегатите на OIE в края на май.

През септември тази година България ще бъде домакин на следващата среща на постоянната група от експерти по АЧС в Европа.

Световната организация подчерта и важността на докладването на възникналите огнища чрез Световната информационна система за здравето на животните (WAHIS), което помага за изграждане на пълна картина за развитието на болестта. 

От 26 април до 9 май 2019 г. чрез платформата са обявени над 1322 огнища и 157 нови съобщения за АЧС. През второто полугодие на миналата година 25 страни в Европа, Африка и Азия са обявили огнища на Африканска чума по свинете.

Предвид глобалните социално-икономически последици от АЧС, контролирането на болестта е с висок приоритет както за засегнатите страни, така и за тези, които са свободни от болестта

По време на заседанията на Генералната сесия OIE призова държавите членки да гарантират, че прилагат международните стандарти и практики за ефективен контрол, който трябва да включва митническия и граничния контрол, свиневъдството, управлението на горското стопанство, ловните сдружения, туристическите организации и организациите за транспорт на животни.

За повишаване на информираността на засегнатите страни и обществеността в началото на 2019 г. OIE започна кампанията „АЧС убива свинете“.

Делегатите потвърдиха като значима тема и борбата срещу антимикробната резистентност.

На сесията са разгледани също мерките срещу болестта бяс, програмите за контрол и стратегията за глобално изкореняване на това заболяване до 2030 г.

Асамблеята е приела и 33 резолюции, свързани с изменения на съществуващи или с въвеждането на нови международни стандарти от глобално значение за здравеопазването на животните и хуманното отношение.