Под влияние на европейския пазар цените на едро на свинското месо у нас се повишиха през април до 3,36 лв./кг или със 7% на месечна база, като очакванията са в скоро време да достигнат 4,00 лв./кг.

Свиневъдният сектор във Франция пред банкрут?

Това е една от прогнозите, публикувани в месечния бюлетин на Центъра за икономически изследвани в селското стопанство (CAPA).

Основна движеща сила на поскъпването е растящият износ на свинско месо за Китай. 

„За сравнение цените на едро на свинското месо през същите месеци на 2018 г. се движиха около 2,90-3,10 лв./кг, което очертава прогнозен ръст между 18-22% сравнено с миналата година“, отбелязват анализаторите.

Продължава тенденцията към увеличение на производството на свинско месо през тази година. Закланите животните в промишлени условия през януари и февруари са общо 175 хил. броя при 151 хил. броя за същия период на предходната година. Това показва до увеличение на производството на свинско месо с 13%, изчислено на годишна база.

В световен мащаб производството на свинско месо намалява с около 4%, като Китай може да загуби 1/3 от свинете си. Това до известна степен ще се отрази и върху производството на птиче месо, където се очаква годишен ръст от 3%.

Европейските цени на едро на свинско меса са се увеличили през май с 21% спрямо същия месец на миналата година. 

Повишават се и цените на тон кланично тегло на говеждото и на телешкото месо у нас.

„Една от основните причини е свиването на производството в страната, като очакванията са цените да продължат да растат и през следващите два месеца, задържайки се на нива около и малко над миналогодишните“, коментират експертите.

През януари и февруари тази година в кланиците са произведени 914 тона говеждо и телешко месо или с 30% по-малко в сравнение с количеството на добитата продукция за същия период на миналата година. Отчетеният спад се дължи на намалението на броя на закланите животни. Те са с 1 800 броя по-малко спрямо същия период на миналата година.

Цените на пилешкото месо остават стабилни. И за тях очакванията са за повишение през следващите два-три месеца, но засега остават под средното равнище за миналата година – 3,06 лв./кг кланично тегло. Прогнозата за поскъпване се дължи на стабилното вътрешно търсене и растящите цени на свинското месо.